by Annet / Annet van Wing Copyright 2006

Fretten spelen,
fretten rennen,
fretten rollen en dollen.
fretten lopen,
fretten slapen,
fretten dromen over andere fretten.

Fretten zijn niet anders, anders dan mensen.
Ze spelen, rollen, dollen en dromen.
Fretten zijn niet anders, anders dan mensen.
ze lopen, rennen, spelen en slapen.
laat ze leven, leven om te van te houden, en dat zo te houden

(L)Mayel(L)

 

Annet